Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 53 (28.12.2015 г.- 03.01.2016 г.)

5 януари 2016

В системата за надзор на ОВП са съобщени 4 случая на деца с остра вяла парализа.

Проучени са 4 случая на деца до 15 г. възраст с ОВП, показател на откриваемост - 0,40.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили проби за изследване от 4 деца. Резултатите от проведени изследвания на 4 болни са отрицателни за полиомиелитни вируси.