Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 1 (04.01 - 10.01.2016 г.)

12 януари 2016

В системата за надзор на ОВП са съобщени 2 случая на деца с остра вяла парализа.

Проучени са 3 случая на деца до 15 г. възраст с ОВП, показател на откриваемост - 0,30.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили проби за изследване от 3 деца. Резултатите от проведени изследвания на 2 болни са отрицателни за полиомиелитни вируси.