Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 2 (11.01 - 17.01.2016 г.)

19 януари 2016

 В системата за надзор на ОВП са съобщени 5 случая на лицева парализа и 1 случай на парализа с друга локализация.

Проучени са 7 случая при деца до 15 г. възраст с ОВП, показател на откриваемост - 0,71.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили проби за изследване от 7 деца. Резултатите от проведени изследвания на 2 болни са отрицателни за полиомиелитни вируси.