Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 9 (29.02 - 06.03.2016 г.)

8 март 2016

В системата за надзор на ОВП са съобщени 5 случая на лицева парализа.

Проучени са 3 случая на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,30.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили проби за изследване от 3 деца. Няма резултати от проведени изследвания на болни с ОВП. Резултатите от проведени изследвания на 10 болни са отрицателни за полиомиелитни вируси.