Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 38 (19.09 - 25.09.2016 г.)

12 октомври 2016

В системата за надзор на ОВП няма съобщени случаи.

Проучен е 1 случай на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост  - 0,10.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили проби за изследване от 1 болен. Резултатите от проведени изследвания на 1 болен са отрицателни за полиомиелитни вируси.