Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 40 (03.10 - 09.10.2016 г.)

12 октомври 2016

В системата за надзор на ОВП няма съобщени случаи.

Проучени са 2 случая на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост  - 0,20.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили проби за изследване от 2 болни. Няма резултати от проведени изследвания на болни с ОВП.