Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 48 (28.11 - 04.12.2016 г.)

12 декември 2016

В системата за надзор е съобщен 1 случай на лицева парализа и 1 случай на спинална парализа.

Проучени са 5 случая на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост  - 0,51.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили проби за изследване от 5 болни. Резултатите от проведени изследвания на 6 болни са отрицателни за полиомиелитни вируси.