Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 01 (01.01.- 07.01.2018 г.)

3 януари 2018

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица №1 са съобщени 8 случая на лицева парализа.

Проучени са  случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост  - 0,80.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили 16  адекватни проби за изследване. Резултатите от проведените изследвания са  отрицателни за полиомиелитни вируси.