Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 11 (12.03.- 18.03.2018 г.)

4 април 2018

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 11 са съобщени 7 случая на лицева парализа.

Проучени са  случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост  - 0,70.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили 14  адекватни проби за изследване. Резултатите от проведените изследвания са  отрицателни за полиомиелитни вируси.