Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 16 (16.04.- 22.04.2018 г.)

8 май 2018

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 16 са съобщени 2 случая на лицева парализа.

Проучени са  случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост  - 0,20.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили 4 адекватни проби за изследване. Резултатите от проведените изследвания са  отрицателни за полиомиелитни вируси.