Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 17 (23.04.- 29.04.2018 г.)

8 май 2018

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 17 е съобщен 1 случай на лицева парализа.

Проучени са  случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост  - 0,10.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили 2 адекватни проби за изследване. Резултатите от проведените изследвания са  отрицателни за полиомиелитни вируси.