Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 34 (20.08.- 26.08.2018 г.)

8 ноември 2018

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 34 са съобщени 5 случая на лицева парализа.

Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,40.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили 10 адекватни проби за изследване. Резултатите от проведените изследвания - 1 случай положителен за полиомиелитен вирус.