Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 35 (27.08.- 02.09.2018 г.)

8 ноември 2018

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 35 са съобщени 8 случая на лицева парализа.

Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,70.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили 16 адекватни проби за изследване. Резултатите от проведените изследвания - 1 случай положителен за полиомиелитен вирус.