Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 31 (29.07.-04.08.2019 г.)

10 септември 2019

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 31 са съобщени 5 случая на лицева парализа.

Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,50.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили 10 адекватни проби за изследване. Резултатите от проведените изследвания са отрицателни за полиомиелитни вирус.