Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 33 (12.08.-18.08.2019 г.)

10 септември 2019

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 33 са съобщени 4 случая на лицева парализа.
Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,40.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили 8 адекватни проби за изследване. Резултатите от проведените изследвания са отрицателни за полиомиелитни вирус.