Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 35 (26.08.-02.09.2019 г.)

10 септември 2019

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 35 са съобщени 9 случая на лицева парализа.

Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,90.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили 18 адекватни проби за изследване. Резултатите от проведените изследвания са отрицателни за полиомиелитни вирус.