Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 44 (28.10.-03.11.2019 г.)

21 ноември 2019

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 44 са съобщени 3 случая на лицева парализа.
Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,30.
В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили 6 адекватни проби за изследване. Резултатите от проведените изследвания са отрицателни за полиомиелитни вирус.