Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 48 (25.11.-01.12.2019 г.)

5 декември 2019

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 48 са съобщени 3 случая на лицева парализа.

Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,30.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили 6 адекватни проби за изследване. Резултатите от проведените изследвания са отрицателни за полиомиелитни вирус.