Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 3 (14.01- 20.01.2013 г.)

17 септември 2013

В системата за надзор на ОВП са съобщени 3 случая на деца, заболели с лицева парализа и 1 случай на дете с ОВП с друга локализация.

Проучени са 5 деца с ОВП до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,51.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили проби за изследване от 5 деца. Няма резултати от проведени изследвания.