Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 10 (07.03.-13.03.2022 г.)

4 май 2022

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 10 - 2022 г. са съобщени 4 случая на лицева парализа.

Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,40.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили 8 адекватни проби за изследване. Резултатите от проведените изследвания са отрицателни за полиомиелитни вируси.