Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 14 (04.04.-10.04.2022 г.)

4 май 2022

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 14 - 2022 г. e съобщен 1 случай на лицева парализа.

Проучен е случаят на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,10.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили 2 адекватни проби за изследване. Резултатите от проведените изследвания са отрицателни за полиомиелитни вируси.