Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 1 (01.01.-07.01.2024 г.)

16 февруари 2024

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 01 - 2024 г. са съобщени 7 случая на лицева парализа.

Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,70.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили 14 адекватни проби за изследване. Резултатите от проведените изследвания са отрицателни за полиомиелитни вируси.