Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 3 (15.01.-21.01.2024 г.)

16 февруари 2024

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 3 - 2024 г. са съобщени 2 случая на лицева парализа.

Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,20.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили 4 адекватни проби за изследване. Резултатите от проведените изследвания са отрицателни за полиомиелитни вируси.