Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 20 (13.05-19.05.2013 г.)

17 септември 2013

В системата за надзор на ОВП са съобщени 8 случая на деца, заболели с лицева парализа.

Проучени са 7 заболели деца с ОВП до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,71.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили проби за изследване от 7 деца. Няма резултати от проведени изследвания.