Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 33 (12.08-18.08.2013 г.)

17 септември 2013

В системата за надзор на ОВП са съобщени 3 случая на деца, заболели с лицева парализа и 1 случай на дете с ОВП с друга локализация.

Проучени са 3 деца с ОВП до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,31.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили проби за изследване от 3 деца. Резултатите от проведени изследвания на 6 болни са отрицателни за полиомиелитни вируси, при 1 от тях са положителни за Coxsackie B вирус и при 1 - за ентеровируси.