Начало / Епидемична обстановка

  • A+
  • A
  • A-

Седмица № 34 (19.08-25.08.2013 г.)

17 септември 2013

В системата за надзор на ОВП са съобщени 4 случая на деца, заболели с лицева парализа и 1 случай на дете с ОВП с друга локализация.

Проучени са 6 деца с ОВП до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,61.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили проби за изследване от 6 деца. Резултатите от проведени изследвания на 1 болен са отрицателни за полиомиелитни вируси.