Епидемична обстановка

Седмица № 42 (16.10.-22.10.2023 г.)

29 декември 2023

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 42 - 2023 г. са съобщени 4 случая на лицева парализа. Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,40. В Националната референтна лаборатория...

Седмица № 41 (09.10.-15.10.2023 г.)

29 декември 2023

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 41 - 2023 г. са съобщени 3 случая на лицева парализа. Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,30. В Националната референтна лаборатория...

Седмица № 40 (02.107.-08.10.2023 г.)

29 декември 2023

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 40 - 2023 г. са съобщени 8 случая на лицева парализа. Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,80. В Националната референтна лаборатория...

Седмица № 38 (18.09.-24.09.2023 г.)

29 декември 2023

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 38 - 2023 г. не са съобщени случаи на лицева...

Седмица № 39 (25.09.-01.10.2023 г.)

29 декември 2023

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 39 - 2023 г. са съобщени 4 случая на лицева парализа. Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,40. В Националната референтна лаборатория...

Седмица № 37 (11.09.-17.09.2023 г.)

29 декември 2023

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 37 - 2023 г. са съобщени 4 случая на лицева парализа. Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,40. В Националната референтна лаборатория...

Седмица № 36 (04.09.-10.09.2023 г.)

29 декември 2023

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 36 - 2023 г. са съобщени 3 случая на лицева парализа. Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,30. В Националната референтна лаборатория...

Седмица № 35 (28.08.-03.09.2023 г.)

29 декември 2023

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 35 - 2023 г. са съобщени 7 случая на лицева парализа. Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,70. В Националната референтна лаборатория...

Седмица № 34 (21.08.-27.08.2023 г.)

29 декември 2023

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 34 - 2023 г. не са съобщени случаи на лицева...

Седмица № 33 (14.08.-20.08.2023 г.)

29 декември 2023

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 33 - 2023 г. са съобщени 3 случая на лицева парализа. Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,30. В Националната референтна лаборатория...

Седмица № 32 (07.08.-13.08.2023 г.)

29 декември 2023

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 32 - 2023 г. е съобщен 1 случай на лицева парализа. Проучен е случаят на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,10. В Националната референтна лаборатория...

Седмица № 31 (31.07.-06.08.2023 г.)

29 декември 2023

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 31 - 2023 г. са съобщени 2 случая на лицева парализа. Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,20. В Националната референтна лаборатория...

Седмица № 30 (24.07.-30.07.2023 г.)

29 декември 2023

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 30 - 2023 г. са съобщени 2 случая на лицева парализа. Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,20. В Националната референтна лаборатория...

Седмица № 29 (17.07.-23.07.2023 г.)

29 декември 2023

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 29 - 2023 г. са съобщени 4 случая на лицева парализа. Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,40. В Националната референтна лаборатория...

Седмица № 25 (20.06.-26.06.2023 г.)

28 юли 2023

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 25 - 2023 г. са съобщени 3 случая на лицева парализа. Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,30. В Националната референтна лаборатория...
  << <1234567891011 > >>