Информационна система за надзор на
остра вяла парализа (ОВП) в България

7-ма среща на Независимия борд по контрол (НБК)

17 януари 2013

На 29-31 октомври 2012 г. в Лондон, Великобритания се състоя 7-мата среща на НБК. Повече, виж тук.