Информационна система за надзор на
остра вяла парализа (ОВП) в България

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита - 26 декември 2012 г.

2 януари 2013

1. Измина повече от година от съобщаването на последния случай на полиомиелит, причинен от див полиовирус в Демократична република Конго (дата на съобщаване на последния случай: 20 декември 2011 г.). Въпреки че от началото на 2012 г. в страната няма регистрирани заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус, беше отчетен взрив от ваксиноасоцииран паралитичен полиомиелит, причинен от полиовирус тип 2 (cVDPV2) със 17 заболели (дата на съобщаване на последния случай: 4 април 2012 г.). Продължават усилията за пълно прекратяване на взрива в страната. 

2. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-25.12.2012 г.

01.01-27.12.2011 г.

2011 г.

  в света. От тях:

215

604

650

- в ендемични държави

210

303

341

- в неендемични държави

5

301

309

 

3. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-25.12.2012 г.

01.01-27.12.2011 г.

2011 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

54

2

1

57

179

2

 

181

198

Афганистан

35

 

 

35

71

 

 

71

80

Нигерия

99

19

 

118

39

11

 

50

62

Индия

 

 

 

 

1

 

 

1

1

Чад

5

 

 

5

127

3

 

130

132

ДР Конго

 

 

 

 

89

 

 

89

93

Ангола

 

 

 

 

5

 

 

5

5

Нигер

 

 

 

 

2

2

 

4

5

Централна Африканска република

 

 

 

 

3

 

 

3

4

Китай

 

 

 

 

21

 

 

21

21

Гвинея

 

 

 

 

 

3

 

3

3

Кения

 

 

 

 

1

 

 

1

1

Кот Д'Ивоар

 

 

 

 

 

36

 

36

36

Мали

 

 

 

 

 

7

 

 

7

Конго

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Габон

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3

 

Източник:http://www.polioeradication.org

Източник:http://www.polioeradication.org