Информационна система за надзор на
остра вяла парализа (ОВП) в България

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 16 януари 2013 г.

24 януари 2013

1. На 13 януари 2013 г. се отбелязват 2 години от последния случай на полиомиелит, причинен от див вирус в Индия. Преболедувалият от детски паралич индиец и член на Ротари Клуб Рамеш Ферис направи пътува из провинциална Индия на мотоциклет, за да се срещне с 3 годишното момиче, което е последното дете в Индия, боледувало от заболяването. 


2. Изпълнителният Борд на СЗО ще се събере на 21-29 януари тази година на среща в Женева, Швейцария, за да обсъди доклада за напредъка на ерадикацията на полиомиелит, както и оставащите предизвикателства и новата стратегия за ерадикация и приключване  на процеса.


3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01.2012-15.01.2013 г.

01.01.2011-17.01.2012 г.

2011 г.

  в света. От тях:

223

642

650

- в ендемични държави

217

335

341

- в неендемични държави

6

307

309

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01.2012-15.01.2013 г.

01.01.2011-17.01.2012 г.

2011 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

55

2

1

58

195

2

197

198

Афганистан

37

37

80

80

80

Нигерия

103

19

122

44

12

57

62

Индия

1

1

1

Чад

5

5

128

3

131

132

ДР Конго

92

92

93

Ангола

5

5

5

Нигер

1

1

3

2

5

5

Централна Африканска република

4

4

4

Китай

21

21

21

Гвинея

3

3

3

Кения

1

1

1

Кот Д'Ивоар

36

36

36

Мали

7

7

Конго

1

1

Габон

1

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3

Източник:http://www.polioeradication.org