Информационна система за надзор на
остра вяла парализа (ОВП) в България

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 06 февруари 2013 г.

8 февруари 2013

1. Първият случай на полиомиелит причинен от див вирус за 2013 г. беше съобщен тази седмица от Пакистан. 14-месечно дете е заболяло с паралитични оплаквания на 14 януари 2013 г., доказан е полиомиелит вирус тип 1. Планирани са дейности за предотвратяване разпространението на заболяването.  

2. Дейности за предотвратяване на разпространението на полиомиелита се провеждат и в Нигер и Египет, вследствие на заболяло на 15 ноември 2012 г. полиомиелит, причинен от тип 1 вирус в Нигер и на положителни за полиовируси проби от околната среда в Египет.  

3. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01-05.02.2013 г.

01-07.02.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

1

12

222

- в ендемични държави

1

11

216

- в неендемични държави

0

1

6

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-05.02.2013 г.

01.01-07.02.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

1

   

1

7

   

7

58

Афганистан

       

3

   

3

37

Нигерия

         

1

 

1

121

Чад

       

1

   

1

5

Нигер

               

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3

 

 

Източник:http://www.polioeradication.org