Информационна система за надзор на
остра вяла парализа (ОВП) в България

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 13 февруари 2013 г.

15 февруари 2013

1. На 8 февруари 2013 г. бяха атакувани две здравни служби в щата Кано, Нигерия като 11 души бяха убити (вкл. здравни работници) и няколко бяха ранени.

Подобни атаки към здравни работници са напълно и безусловно неприемливи и трябва да бъда съдени по най-строгите правила.

Атаките бяха осъдени от Правителството на Нигерия, Генералния секретар на ООН, Организацията „Ислямско сътрудничество" и партньорите на Глобалната Инициатива за Ерадикация на Полиомиелита.


2. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-12.02.2013 г.

01.01-14.02.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

2

14

222

- в ендемични държави

2

13

216

- в неендемични държави

0

1

6

 

3. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-12.02.2013 г.

01.01-14.02.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

2

   

2

9

   

9

58

Афганистан

       

3

   

3

37

Нигерия

         

1

 

1

121

Чад

       

1

   

1

5

Нигер

               

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3

Източник:http://www.polioeradication.org