Информационна система за надзор на
остра вяла парализа (ОВП) в България

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 26 август 2015 г.

28 август 2015

1. Миналата седмица в Нигерия се събра Експертен Ревизорен Комитет, за да разгледа постигнатият напредък от страната и да определи както начините за преодоляване на пропуските през последните няколко години, така и основните рискове за спиране на полиомиелита в страната. Повече прочетете тук.

2. Проект за подобряване достъпа с полиоваксини до труднодостъпни групи от населението в Нигерия оказва значително въздействие върху здравните нужди на отдалечените общности и по този начин демонстрира ползите от инициативата за ерадикация на полиомиелита в действие. Повече прочетете тук

3. В поредици от фотографии, в които се срещат религиозни лидери, здравни работници, доброволци, ваксиниращи, програмни наблюдатели и родители се показва уникалната роля, която те изпълняват в предпазването на децата в Афганистан от полиомиелит.

4.Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 25.08.2015 г.

01.01. - 26.08.2014 г.

2014 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

  в света. От тях:

37

10

148

32

359

55

- в ендемични държави

37

1

131

32

340

52

- в неендемични държави

0

9

17

0

19

3

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави


Държава

01.01. - 25.08.2015 г.

01.01. - 26.08.2014 г

2014 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Пакистан

29

0

117

16

306

21

Афганистан

8

0

8

0

28

0

Нигерия

0

1

6

16

6

30

Сомалия

0

0

4

0

5

0

Екваториална Гвинея

0

0

4

0

5

0

Ирак

0

0

2

0

2

0

Камерун

0

0

5

0

5

0

Сирия

0

0

1

0

1

0

Етиопия

0

0

1

0

1

0

Южен Судан

0

0

0

0

0

2

Мадагаскар

0

9

0

0

0

1

cVDPV: Мадагаскар е с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2.

Случаите с циркулиращите ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) тип 2 са с разлика повече или равно на 6nt (10nt за тип 1) от Сейбин вирус тип 1.

Източник:http://www.polioeradication.org