Информационна система за надзор на
остра вяла парализа (ОВП) в България

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 2 декември 2015 г.

4 декември 2015

1. По време на Петата Сесия на Ислямска конференция на Здравните министри организацията за ислямско сътрудничество (ОИС) препотвърди своята съпричастност по отношение ерадикацията на полиомиелита и призова всички, засегнати от заболяването държави спешно да приложат своите Национални планове за действия при спешност и да уведомят за нужните им финансови ресурси.

2. Лидерите на CHOGM се събраха в Малта, за да се ангажират повторно с финалната фаза на ерадикацията на полиомиелита. Темата на тазгодишното събиране е ‘Добавянето на стойност за света'. Ерадикацията на детския паралич няма да бъде само огромен успех за общественото здравеопазване, а също така ще спести над 50 млрд. US$ през следващите 20 години.

3. Продължава подобряването на надзора на полиомиелита в Афганистан. Засилването на надзорните мрежи, за да се гарантира, че всяка трансмисия на полиовируси ще бъде уловена е от жизненоважно значение за успеха на ерадикацията.

4. Фекални проби от 2 399 деца са били изследвани в Афганистан от началото на годината до 21 ноември. До момента, див полиовирус е бил доказан при 16 от тях.  

5. През 2015 г. трансмисията на диви полиовируси е на най-ниски нива, отчитани до момента, с най-малък брой случаи от най-малък брой държави. От началото на годината са съобщени 60 случая на полиомиелит, причинени от див полиовирус от две държави (Пакистан и Афганистан), в сравнение с 316 заболели от 9 държави през същия период на 2014 г.

6. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)

Брой заболели

01.01. - 01.12.2015 г.

01.01. - 02.12.2014 г.

2014 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

в света. От тях:

60

21

315

50

359

55

- в ендемични държави

60

2

296

46

340

52

- в неендемични държави

0

19

19

4

19

3

7. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV) по държави


Държава

01.01. - 01.12.2015 г.

01.01. - 02.12.2014 г

2014 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Афганистан

17

0

23

0

28

0

Пакистан

43

2

267

20

306

22

Камерун

0

0

5

0

5

0

Екваториална Гвинея

0

0

5

0

5

0

Етиопия

0

0

1

0

1

0

Гвинея

0

1

0

1

0

1

Ирак

0

0

2

0

2

0

Лаос

0

5

0

0

0

0

Мадагаскар

0

10

0

1

0

1

Мали

0

1

0

0

0

0

Нигерия

0

1

6

26

6

30

Сомалия

0

0

5

0

5

0

Южен Судан

0

0

0

2

0

2

Сирия

0

0

1

0

1

0

Украйна

0

2

0

0

0

0

Мадагаскар, Украйна и Лаос са с cVDPV1, всички останали - с cVDPV2.
Дефиниция на cVDPV: вижте документ "Reporting and classification of vaccine-derived polioviruses" на http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/VDPV_ReportingClassification.pdf.

Източник:http://www.polioeradication.org/Home.aspx