Информационна система за надзор на
остра вяла парализа (ОВП) в България

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 12 юни 2013 г.

14 юни 2013

1.    На 9-10 юни в Кайро, Египет се проведе спешна среща във връзка с възникналата епидемия от полиомиелит в Рога на Африка. Домакин на срещата бе Регионалният офис на СЗО за Източното Средиземноморие (EMRO). Председателствана от регионалния директор на EMRO д-р Ala Alwan, срещата бе посетена от председателя на консултативната група за Рога на Африка, както и от представители на щабовете на СЗО (вкл. д-р Bruce Aylward, заместник Генерален Директор по въпросите, свързани с полиомиелита, спешни ситуации и колаборация между държавите), на EMRO и екипи от Сомалия, Кения, Етиопия и Йемен.

2. На срещата бе разгледано текущото състояние на епидемията и рисковете, свързани с нея, както и противоепидемичните дейности и очакваното въздействие от тях. Обсъдиха се стратегии за по-нататъшна подкрепа за засегнатите страни и засилване на действията за ограничаване и спиране на епидемията. Повече може да прочетете тук.

3.    Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-11.06.2013 г.

01.01-12.06.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

55

73

223

- в ендемични държави

41

70

217

- в неендемични държави

14

3

6

 

4. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-11.06.2013 г.

01.01-12.06.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

14

 

 

14

19

2

1

22

58

Афганистан

2

 

 

2

8

 

 

8

37

Нигерия

25

 

 

25

28

12

 

40

122

Кения

5

   

5

         

Сомалия

9

   

9

         

Чад

 

 

 

 

3

 

 

3

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3

 

Източник:http://www.polioeradication.org