Информационна система за надзор на
остра вяла парализа (ОВП) в България

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 26 юни 2013 г.

1 юли 2013

1. Продължава епидемията от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 в Бара, Пакистан. От края на април до момента са съобщени 7 случая. Тази епидемия е най-големият източник на диви полиовируси в цяла Азия и заплашва прогреса, постигнат в страната и съседен Афганистан.

2. В Чад и Камерун са докладвани нови циркулиращи ваксиноасоциирани полиовируси тип 2. В ход е провеждането на генетичен анализ за определяне произхода на вирусите, за които се предполага че са свързани с епидемията от ваксиноасоциирани щамове полиовируси тип 2, засегнала Чад.

3. Продължава прилагането на противоепидемични мерки в страните от Рога на Африка. До момента са проведени три имунизационни кампании в Сомалия и Кения. Въпреки че нараства броят на новооткритите случаи, важно е да се отбележи че нито един от заболелите не е причина за инфекция, откакто са започнали контролните мерки.

 4. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

Брой заболели

01.01-25.06.2013 г.

01.01-26.06.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

77

84

223

- в ендемични държави

46

80

217

- в неендемични държави

31

4

6

 

5. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-25.06.2013 г.

01.01-26.06.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

17

 

 

17

19

2

1

22

58

Афганистан

3

 

 

3

10

 

 

10

37

Нигерия

26

 

 

26

33

12

 

45

122

Кения

6

 

 

6

 

 

 

 

 

Сомалия

25

 

 

25

 

 

 

 

 

Чад

 

 

 

 

4

 

 

3

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3

Източник:http://www.polioeradication.org