Информационна система за надзор на
остра вяла парализа (ОВП) в България

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 10 юли 2013 г.

11 юли 2013

1. Продължава взрива от паралитичен полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 в Рога на Африка, с център около Banadir, Сомалия. Болшинството от случаите заболяват с парализа преди началото на обширните противоепидемични мерки.
 
2. Дивият полиовирус тип 3 запазва най-ниските отчетени нива до момента. В световен план, див полиовирус тип 3 е изолиран за последен път през ноември 2012 г. в Нигерия. В Азия, този щам не е откриван повече от година (последна изолация - април 2012 г. в Пакистан). С настоящите ниски нива на див полиовирус тип 3, светът има уникалната възможност да се „отърве" от втори щам див полиовирус (след последния случай на див полиовирус тип 2 през 1999 г.). 
Източник:http://www.polioeradication.org