Информационна система за надзор на
остра вяла парализа (ОВП) в България

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 13 август 2013 г.

16 август 2013

1. Независимият Борд по Контрола (НБК) ще се събере за девети път в Лондон, Великобритания на 1-2 октомври тази година. НБК ще се срещне с представители на засегнати от полиомиелита държави, партньори от Глобалната Инициатива за Ерадикация на Полиомиелита и други заинтересовани лица. Всеки, който желае да посети събирането на НБК трябва да се свърже с д-р Paul Rutter от секретариата на борда на: imb-prutter@polioeradication.org.

2. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 Брой заболели

01.01-13.08.2013 г.

01.01-14.08.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

181

121

223

- в ендемични държави

71

116

217

- в неендемични държави

110

5

6

 

3. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-13.08.2013 г.

01.01-14.08.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

24

 

 

24

26

2

1

29

58

Афганистан

4

 

 

4

17

 

 

17

37

Нигерия

43

 

 

43

55

15

 

70

122

Кения

10

 

 

10

 

 

 

 

 

Сомалия

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Чад

 

 

 

 

5

 

 

5

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3

 

Източник:www.polioeradication.org