Информационна система за надзор на
остра вяла парализа (ОВП) в България

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 12 февруари 2020 г.

19 февруари 2020

 

 Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 (WPV) и от циркулиращи ваксинодериватни полиовируси (cVDPV)Брой заболели

01.01. - 12.02.2020

01.01. - 12.02.2019

2019 г.

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

в света. От тях:

12

6

9

6

173

329

- в ендемични държави

12

4

9

3

173

40

- в неендемични държави

0

2

0

3

0

289

 


Държава*

01.01. - 12.02.2020

01.01. - 12.02.2019

2019 г.

 

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

WPV

cVDPV

Пакистан

12

3

7

0

144

22

Филипини

0

1

0

0

0

15

Нигерия

0

1

0

3

0

18

Етиопия

0

1

0

1

0

11

 

 

 

 

 

 

Източник : http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/