Информационна система за надзор на
остра вяла парализа (ОВП) в България

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 27 януари 2021 г.

3 февруари 2021

Източник : http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/