Информационна система за надзор на
остра вяла парализа (ОВП) в България

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 26 юли 2023 г.

2 август 2023

Източник : https://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/