Информационна система за надзор на
остра вяла парализа (ОВП) в България

Седмичен бюлетин на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита – 18 септември 2013 г.

23 септември 2013

1. Следващото събиране на Независимия борд по Контрола ще се проведе на 1-2 октомври в Лондон, Великобритания. Бордът ще разгледа последните новости в епидемиологията и измененията на програмата, както и се очаква да публикува своя доклад обичайно 2 седмици преди събирането.

 

2. Заболели от полиомиелит, причинен от див полиовирус

 Брой заболели

01.01-17.09.2013 г.

01.01-18.09.2012 г.

2012 г.

  в света. От тях:

264

145

223

- в ендемични държави

79

140

217

- в неендемични държави

185

5

6

 

3. Разпределение на заболелите от полиомиелит, причинен от див полиовирус по държави

Държава

01.01-17.09.2013 г.

01.01-18.09.2012 г.

2012 г.

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

WPV 1*

WPV 3**

W1W3***

Общо брой заболели

Пакистан

28

 

 

28

32

2

1

35

58

Афганистан

4

 

 

4

17

 

 

17

37

Нигерия

47

 

 

47

71

17

 

88

122

Етиопия

1

   

1

         

Кения

15

 

 

15

 

 

 

 

 

Сомалия

169

 

 

169

 

 

 

 

 

Чад

 

 

 

 

5

 

 

5

5

Нигер

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 *Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1
**Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 3
***Брой заболели с полиомиелит, причинен от див полиовирус тип 1 и тип 3

 

Източник:http://www.polioeradication.org