Информационна система за надзор на
остра вяла парализа (ОВП) в България

Седмица № 35 (30.08 - 04.09.2016 г.)

13 септември 2016

В системата за надзор на ОВП са съобщени 7 случая на лицева парализа.

Проучени са 3 случая на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост  - 0,30.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили проби за изследване от 3 болни. Резултатите от проведени изследвания на 5 болни са отрицателни за полиомиелитни вируси.