Информационна система за надзор на
остра вяла парализа (ОВП) в България

Седмица № 13 (26.03.- 01.04.2018 г.)

4 април 2018

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 13 са съобщени 3 случая на лицева парализа.

Проучени са  случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост  - 0,30.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили 6 адекватни проби за изследване. Резултатите от проведените изследвания са  отрицателни за полиомиелитни вируси.