Информационна система за надзор на
остра вяла парализа (ОВП) в България

Седмица № 18 (29.04-05.05.2013 г.)

17 септември 2013

В системата за надзор на ОВП са съобщени 2 случая на деца, заболели с лицева парализа.

Проучени са 4 деца с ОВП до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,41.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили проби за изследване от 4 деца. Няма резултати от проведени изследвания.