Информационна система за надзор на
остра вяла парализа (ОВП) в България

Седмица № 46 (13.11.-19.11.2023 г.)

29 декември 2023

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 46 - 2023 г. са съобщени 5 случая на лицева парализа.

Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,50.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили 10 адекватни проби за изследване. Резултатите от проведените изследвания са отрицателни за полиомиелитни вируси.