Информационна система за надзор на
остра вяла парализа (ОВП) в България

Седмица № 6 (05.02.-11.02.2024 г.)

16 февруари 2024

В системата за надзор на острите вяли парализи през седмица № 6 - 2024 г. са съобщени 3 случая на лицева парализа.

Проучени са случаите на ОВП при деца до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,30.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили 6 адекватни проби за изследване. Резултатите от проведените изследвания са отрицателни за полиомиелитни вируси.