Информационна система за надзор на
остра вяла парализа (ОВП) в България

Седмица № 36 (02.09-08.09.2013 г.)

17 септември 2013

В системата за надзор на ОВП са съобщени 2 случая на деца, заболели с лицева парализа.

Проучени са 4 деца с ОВП до 15 г. възраст, показател на откриваемост - 0,41.

В Националната референтна лаборатория „Ентеровируси" са постъпили проби за изследване от 4 деца. Резултатите от проведени изследвания на 5 болни са отрицателни за полиомиелитни вируси и при 2 от тях са доказани ентеровируси, чрез молекулярна диагностика.