Новини

По пътя към ерадикацията на полиомиелит: 3 години без див полиомиелит в Нигерия

10 септември 2019

През август 2019 г. в Нигерия успешно е преминат 3-годишен период без регистриран случай на див полиовирус. Това дава възможност за започване на процедура от световната здравна организация (СЗО) за евентуално сертифициране на целия африкански регион...

Удължаване на Временните препоръки за намаляване на международното разпространение на диви полиовируси

13 май 2015

На 5 май 2014 г. Генералният Директор на СЗО обяви международното разпространение на диви полиовируси през 2014 г. за спешност за общественото здравеопазване от международно значение по смисъла на МЗП 2005, публикува Временни препоръки за намаляване...

Удължаване на Временните препоръки за ограничаване на международното разпространение на диви полиовируси

7 март 2015

Комитетът по спешност към МЗП 2005 отбеляза, че международното разпространение на диви полиовируси продължава с нов внос на вируси от Пакистан в съседен Афганистан, документирано след 13 ноември 2014 г. Въпреки че се наблюдава сезонен спад в броя...

Полиомиелит – спешност за общественото здравеопазване: Временни Препоръки за ограничаване на международното разпространение на полиовируси

8 юли 2014

На 5 май 2014 г. Генералният Директор на Световната Здравна Организация (СЗО) обяви международното разпространение на диви полиовируси за спешност за общественото здравеопазване от международно значение като следствие на съвета на Комитета по спешности...

7-ма среща на Независимия борд по контрол (НБК)

17 януари 2013

На 29-31 октомври 2012 г. в Лондон, Великобритания се състоя 7-мата среща на НБК. Повече, виж...