Новини

Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита 2023 г.

2 август 2023

През месец май, 2023 г. се проведе тридесет и петото заседание на Комитета по извънредни ситуации съгласно Международните здравни правила (2005) (IHR) относно международното разпространение на полиовируса. На това заседание, свикано от генералния...

Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита

2 юли 2022

Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита е информирана за случай на паралитичен полиомиелит във неваксиниран индивид в провинция Рокланд, Ню Йорк, САЩ. Щатският Център за контрол и превенция на заболяванията (CDC) разследват случая, заедно...

Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита

3 февруари 2020

Ендемичният див полиовирус е ограничен само до две държави - това е най-доброто постижение на Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита в историята. През месец август 2020 г. Африканският регион е сертифициран като свободен от див...

Потвърден случай на полиомиелит в Малайзия

17 декември 2019

Здравните власти в Малайзия съобщават за потвърден случай на полиомиелит при 3 месечно момче от Tuaran, Sabah. Детето е било инфектирано с ваксино-дериватен полиовирус тип 1 (VDPV-1). Според потвърдителните тестове, извършени от Регионалната...

Див полиовирус тип 3 (WPV3) - ерадикиран.

5 ноември 2019

На 24 октомври 2019 година на Световния ден на полиомиелита независима комисия от експерти обяви див полиовирус тип 3 (WPV3) за ерадикиран. След ерадикацията на вируса на едрата шарка и на дивия полиовирус тип 2 тази новина е историческо постижение...

По пътя към ерадикацията на полиомиелит: 3 години без див полиомиелит в Нигерия

10 септември 2019

През август 2019 г. в Нигерия успешно е преминат 3-годишен период без регистриран случай на див полиовирус. Това дава възможност за започване на процедура от световната здравна организация (СЗО) за евентуално сертифициране на целия африкански регион...

Удължаване на Временните препоръки за намаляване на международното разпространение на диви полиовируси

13 май 2015

На 5 май 2014 г. Генералният Директор на СЗО обяви международното разпространение на диви полиовируси през 2014 г. за спешност за общественото здравеопазване от международно значение по смисъла на МЗП 2005, публикува Временни препоръки за намаляване...

Удължаване на Временните препоръки за ограничаване на международното разпространение на диви полиовируси

7 март 2015

Комитетът по спешност към МЗП 2005 отбеляза, че международното разпространение на диви полиовируси продължава с нов внос на вируси от Пакистан в съседен Афганистан, документирано след 13 ноември 2014 г. Въпреки че се наблюдава сезонен спад в броя...

Полиомиелит – спешност за общественото здравеопазване: Временни Препоръки за ограничаване на международното разпространение на полиовируси

8 юли 2014

На 5 май 2014 г. Генералният Директор на Световната Здравна Организация (СЗО) обяви международното разпространение на диви полиовируси за спешност за общественото здравеопазване от международно значение като следствие на съвета на Комитета по спешности...

7-ма среща на Независимия борд по контрол (НБК)

17 януари 2013

На 29-31 октомври 2012 г. в Лондон, Великобритания се състоя 7-мата среща на НБК. Повече, виж...