Начало / Новини

 • A+
 • A
 • A-

Удължаване на Временните препоръки за ограничаване на международното разпространение на диви полиовируси

7 март 2015

Комитетът по спешност към МЗП 2005 отбеляза, че международното разпространение на диви полиовируси продължава с нов внос на вируси от Пакистан в съседен Афганистан, документирано след 13 ноември 2014 г. Въпреки че се наблюдава сезонен спад в броя на докладваните случаи, в Пакистан продължава трансмисията на диви полиовируси във Федералните Административни Племенни Области. Комитетът оценява рискът от международното разпространение от Пакистан като постоянен.

Комитетът оцени, че разпространението на диви полиовируси продължава да представлява Спешност за общественото здравеопазване от международно значение и препоръча ново удължаване на Временните препоръки с 3 месеца.

Комитетът уважава усилията на всички държави, направени в отговор на временните препоръки и разгледа прогресът относно установените по-рано критерии, както и заяви загриженост, че прилагането на Временните препоръки е непълно във всички засегнати държави, повечето от тях засегнати от вътрешни конфликти.

Комитетът добави трета категория „Държави, незасегнати вече от диви полиовируси, но уязвими от международно разпространение" към списъка със засегнатите от полиомиелит страни.

Държави, изнасящи полиовируси

Камерун (до 11 март), Екваториална Гвинея (до 4 април), Сирия (до 17 март) и Пакистан

 • Официално да декларират, че прекъсването на трансмисията на диви полиовируси е национална спешност за общественото здравеопазване.

 • Да гарантират, че всички техни жители и дългосрочно пребиваващи посетители (повече от 4 седмици) са получили 1 доза жива (ЖПВ) или инактивирана полиоваксина (ИПВ) в интервала 4 седмици - 12 месеца преди международното пътуване, както и да гарантират, че всички пътуващи са осигурени с международен сертификат за ваксинация и профилактика.

 • Да гарантират, че лицата, предприели спешно пътуване (напр. в рамките на 4 седмици) и неполучили доза жива или убита полиоваксина в предходните 4 седмици - 12 месеца, ще получат доза ваксина при тяхното напускане.

 • Да засилят пограничната координация по отношение бърза детекция на полиовируси и повишаване на имунизационния обхват сред бежанци, пътуващи и погранично население.

 • Да прилагат тези мерки, докато не покрият следните критерии: (i) минимум 6 месеца без нов внос на полиовируси и (ii) налице е документация за прилагане на висококачествени дейности по ерадикацията на полиомиелита във всички засегнати и високорискови области. При липсата на такава документация, мерките трябва да се прилагат поне 12 месеца без внос на полиовируси.

В допълнение, Пакистан трябва да:

 • Ограничи на изходния пункт, международното пътуване на всеки жител на страната, който няма документация за адекватна полиоваксинация. Тези препоръки се прилагат към всички пътуващи, независимо от начина на тяхното пътуване (напр. морски, сухопътен, въздушен);

 • Отбележи, че направената по-горе препоръка за имунизация при спешно пътуване остава валидна;

 • Продължи да предоставя на Генералния Директор на СЗО месечни доклади за прилагането на Временните препоръки, вкл. броя на лицата, на които е било отказано пътуване и броя на пътуващите, които са били имунизирани и с необходимата документация на изходните пунктове;

 • Осъзнавайки, че движението на хора през границата с Афганистан продължава да благоприятства износът на полиовируси, да засили пограничните усилия за подобряване на координацията с Афганистан за увеличаване на имунизационния обхват на пътуващите през границата и на високорисковите погранични групи от населението.

Държави, засегнати от диви полиовируси, но неизнасящи вируси в момента

Афганистан, Нигерия, Сомалия, Етиопия (до 16 март), Ирак (до 19 май), Израел (до 28 април)

 • Официално да декларират, че прекъсването на трансмисията на диви полиовируси е национална спешност за общественото здравеопазване.

 • Да гарантират, че всички техни жители и дългосрочно пребиваващи посетители (повече от 4 седмици) са получили 1 доза жива (ЖПВ) или инактивирана полиоваксина (ИПВ) в интервала 4 седмици - 12 месеца преди международното пътуване, както и да гарантират, че всички пътуващи са осигурени с международен сертификат за ваксинация и профилактика.

 • Да гарантират, че лицата, предприели спешно пътуване (напр. в рамките на 4 седмици) и неполучили доза жива или убита полиоваксина в предходните 4 седмици - 12 месеца, ще получат доза ваксина при тяхното напускане.

 • Да засилят пограничната координация по отношение бърза детекция на полиовируси и повишаване на имунизационния обхват сред бежанци, пътуващи и погранично население. Да прилагат тези мерки, докато не покрият следните критерии: (i) минимум 6 месеца без нов внос на полиовируси и (ii) налице е документация за прилагане на висококачествени дейности по ерадикацията на полиомиелита във всички засегнати и високорискови области. При липсата на такава документация, мерките трябва да се прилагат поне 12 месеца без внос на полиовируси.

Държави, незасегнати вече от диви полиовируси, но уязвими от международно разпространение*

 • Да засилят качеството на надзора, за да се намали рискът от неоткрита трансмисия на диви полиовируси, особено сред високорискови мобилни и уязвими групи от населението;
 • Да засилят усилията си за гарантиране на ваксинация на мобилни и погранични групи от населението, при вътрешна миграция, бежанци и други уязвими популации;
 • Да засилят регионалното сътрудничество, както и пограничното сътрудничество, за да гарантират бърза детекция на диви полиовируси при високорискови групи от населението;
 • Да поддържат тези мерки с документиране на висококачествен надзор и имунизационни дейности за период от 12 месеца.

*Ако няма нова детекция на диви полиовируси в Етиопия след 16 март, в Сирия след 17 март, в Израел след 28 април и в Ирак след 19 май тези държави ще покрият критериите за тази категория.

 

Източник:www.who.int